รถสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไร? แก้ปัญหายังไงดี?

ปัญหารถสตาร์ทติดยาก

"ปัญหารถสตาร์ทไม่ติด" คือ ปัญหาที่พบเจอกันบ่อย โดยเฉพาะรถเก่าหรือรถที่ใช้งานมานานมักเกิดปัญหาสตาร์ทไม่ติดได้ง่าย สาเหตุที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดมีอยู่ไม่กี่สาเหตุมาดูกันดีกว่าว่ารถคุณสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไร?